КМДШ  – школа повного дня

КМДШ – Школа, яка вчить думати креативно, критично, самостійно, вільно; уміти вирішувати складні завдання; нести відповідальність за свої рішення та бути готовими до викликів сучасного світу.

КМДШ є ліцензованою* приватною школою повного дня нового формату з поглибленим вивченням англійської мови. У нас також вивчають французьку, німецьку, іспанську/польську мови. Діти мають можливість спілкуватися з носіями іноземних мов.

Мета нашої школи – створити для кожної дитини унікальне навчальне середовище, де їй буде цікаво і комфортно навчатися, розвивати свої творчі здібності, спілкуватися та легко знаходити своє місце у колективі. Наша головна задача – навчити дитину думати, розмірковувати та аналізувати інформацію, а не просто поглинати її, завчаючи не цікаві, а іноді і незрозумілі речі.

Ми дотримуємось індивідуального підходу до кожної дитини, з розумінням її особистих потреб, здібностей, ритму навчання, власних побажань. Педагоги постійно навчаються новому, ознайомлюються та розробляють нові методики та підходи, знаходяться у діалозі не тільки з дітьми, а й з батьками. У нашій школі є 10 напрямів навчання та розвитку дитини, що орієнтуються на міжнародні стандарти.

Після закінчення навчання кожен школяр отримує атестат про загальну середню освіту державного зразка.

У молодшій школі практикуємо «хвильове» занурення під час навчання, проектний підхід, що передбачає навчання циклами, особисті досягнення та результати. Важливим моментом є гармонійний розподіл навчальної та творчої діяльності, фізичної, розумової та комунікативної активностей протягом навчального дня.

Використання у школі під час занять STEM-технологій  дає можливість опановувати нові знання в легкій та цікавій ігровій формі.

Закрита територія шкіл дає можливість кожному з батьків відчути, що під час навчання їх дитина знаходиться в повній безпеці.  

Рівень накопичувальних знань відповідає шкільному визначеному рівню згідно з держстандартом. Ми розширюємо знання дітей, враховуючи їхній денний ритм, залучаючи усі сфери розвитку і поєднуючи методики подання матеріалу так, аби їм було цікаво. Індивідуальна траєкторія розвитку дитини передбачає адаптування викладачем основного матеріалу згідно з темпом засвоєння кожної дитини. Рівень знань оцінюється перехресно: за базовим, нормативним і вищим рівнем, а також за напрямом тестування, активності та індивідуального росту дитини. Індивідуальні завдання підбираються згідно з темпом навчання та зацікавленості дитини. Ми переконані, що основою ефективного навчання є формування та розвиток логічного мислення, творчої та пошукової діяльності учнів. Навчання у школі відбувається українською та англійською мовами.

Ми приділяємо найбільше уваги саме підготовці гармонійно і всесторонньо розвиненої особистості, щоб належним чином адаптувати дитину до соціальних умов сучасності. Психологічно зріла та цілісна людина спроможна брати на себе відповідальність, діяти самостійно, сміливо та творчо, щаслива та впевнена у собі – саме такими ми хочемо бачити своїх вихованців у майбутньому.

 

У своїй щоденній діяльності ми керуємося  визначеними цінностями. Це означає усвідомлений і добровільний вибір цілей, дій, формату  відповідно до п’яти заявлених цінностей школи: поваги, відповідальності, розвитку, взаємодії та креативності.

Повага. Ми свідомо визнаємо право кожного  мати ті особливості, які він має, тобто ПОВАЖАЄМО кожного. Ми прагнемо враховувати інтереси кожного, тобто ПОВАЖАЄМО інтереси інших. Ми добровільно погоджуємось діяти за правилами та організаційними вимогами КМДШ, тобто ПОВАЖАЄМО правила КМДШ.

Відповідальність. Відповідальність означає для нас усвідомлення наслідків власного вибору та прийняття відповідних рішень: тих, які дадуть бажаний результат. Адже кожен з нас щодня робить вибір – реакцій, вчинків та навіть бездіяльності.

Розвиток. Розвиток як цінність для нас – це ті зміни в мисленні людини, поведінці, організмі тощо, які покращують якість її життя та є результатом впливу оточення.

Щодня ми навчаємось нового, дізнаємось та пробуємо себе в новому, прагнемо стати кращими, ніж були вчора. Ми є відкритими до нових знань.

Взаємодія. Взаємодія як цінність означає важливість спільної діяльності, узгодженість дій двох і більше осіб із врахуванням впливу один на одного, на оточення та на досягнення цілей.

Креативність. Креативність – це новаторська діяльність, пов’язана із пошуком нестандартних рішень та продукуванням нових ідей, які реалізуються. Креативність у нашій системі цінностей означає перевагу нових рішень над загальновідомими, інновацій над традиційністю, пошуків над стереотипним вибором.

*Згідно Розпорядження КМДА № 1509 від 21.08.2018 “Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ “КМДШ” ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти.”

Згідно п.3 ст.30 Закону України “Про освіту” та Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, документи закладу.