Огляд курсу

КОНЦЕПЦІЯ КУРСУ:

Кожне заняття розпочинається із загадки, яку необхідно розв’язати. Вирішення поставленої задачі можливе як в індивідуальній, так і груповій формах. Питання, що розглядаються/виносяться на розгляд є різнопланові та передбачають володіння інформацією з багатьох галузей знань (історії, культурології, психології, соціології, математики, фізики, літератури, міфології, мистецтвознавства, археології, архітектури, географії тощо). Пріоритетне завдання: не скрупульозне заучування матеріалу, а набуття навичок збору, обробки та аналізу інформації.

ОСНОВНА ТЕЗА КУРСУ – „ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ГОЛОВОЛОМОК ”

 

МЕТА ПРОГРАМИ:

– розвиток творчих здібностей і обдарованосте й дітей

– активізація пізнавальної діяльності учнів

– виявлення та розвиток обдарованих особистостей

 

ЗАВДАННЯ:

– створення умов для засвоєння нових знань

– підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін

– Оволодіння базовими знаннями з історії, культурології, психології, етнографії, соціології, математики, фізики, літератури, міфології, мистецтвознавства, археології, архітектури, географії тощо

– формування навичок дослідницької роботи

– стимулювання творчого самовдосконалення

– вироблення навичок збору, попередньої обробки, аналізу та систематизації отриманої інформації, встановлення причинно-наслідкових зв’язків

– розвиток умінь працювати у команді, швидко та об’єктивно давати оцінку ситуації і приймати необхідні рішення

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ:

– поєднання теоретичних та практичних методів навчання.

– використання індуктивних та дедуктивних засобів отримання інформації

Особливості курсу