Огляд курсу

Курс являє собою захоплюючі дослідницькі практикуми з фізики хімії, біології, анатомії, географії, геології, палеонтології, астрономії, екології, охорони здоров’я. Тема кожного дня розглядається з точки зору 2-3 предметів, рідше – одного.

 

Цілі курсу: 

– забезпечити розуміння основних закономірностей, що діють у живій природі;

– забезпечити отримання персонального досвіду у дослідженні природних явищ та формуванні світогляду;

– продемонструвати практичну значущість наукових знань у реальному житті людства;

– навчити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між різними явищами;

– сформувати мимовільний інтерес до природничих наук;

– показати міждисциплінарні зв’язки наукових знань.

 

Під час практикумів у дітей формуються та розвиваються наступні навички:

 

– комунікативні навички: вміння висувати гіпотези та доводити свою точку зору;

– соціальні навички: вміння працювати у групі, домовлятися та наполягати на своєму;

– інтелектуальні навички: розвиток допитливості; формування наукового світогляду, що передбачає здатність сумніватися у недоведених речах;

– формування мотивації досягнення: розвиток проактивної позиції у пізнанні світу;

– отримання досвіду успішної самостійної діяльності.

 

Структура заняття з однієї теми включає:

 

  1. Винесення проблемної ситуації, яку має вирішити група дітей;
  2. Ряд дослідів, імітацій, ігор, питань-загадок для розв’язання завдання

(85% заняття; близько 10 активностей протягом одного заняття);

  1. Теоретичне обґрунтування результатів дослідження (15% заняття);

 

Методика: експериментальні практикуми, проектні завдання, творчі майстер-класи, ігри.


Перевтілення «Я – дослідник» для дітей 6-7 років

Приклад навчальних цілей та тем:

 

ФІЗИКА:дослідження властивостей води: капілярний ефект, водний натяг; дослідження щільності рідин; агрегатні стани води; дослідження особливостей формування погодних умов; дослідження природи світла та тіні; знайомство з фізикою кольорів, основні кольори світла та фарб; хроматографія, дослідження явища рівноваги; визначення центру маси; властивості сонячної енергії, способи її накопичення та використання, дослідження властивостей повітря; дослідження звуку, його характеристик, явища резонансу.

 

ХІМІЯ:дослідження складу їжу (білки, жири, вуглеводи, кислоти) та їхніх властивостей.

 

ЕКОЛОГІЯ: сортування сміття, ресайклінг, майстер-клас з переробки пластмаси.

 

БІОЛОГІЯ: дослідження смакових відчуттів, будова травної системи.

 

ГЕОЛОГІЯ: будова Землі та атмосфери; основні форми земної поверхні.

 

ГЕОГРАФІЯ: вивчення гідросфери Землі; водні ресурси планети; вивчення материків, їхніх природних та культурних особливостей.

 

МИСТЕЦТВО (в рамках практикумів з фізики): створення тіньового театру; розпис футболок; створення звукового оркестру з побутових предметів. 


Перевтілення «Я – дослідник» для дітей 8-9 років

Приклад навчальних цілей та тем: 

 

ФІЗИКА: знайомство із світом полімерів; дослідження явища інерції, сили, що впливають на рух тіла; природа імпульсу, передача руху; дослідження фізичних законів через принцип функціонування дитячих іграшок; вивчення будови атома, заряд, явище

електростатики; типи кристалічних ґраток.

 

ХІМІЯ: тестування продуктів на наявність певних речовин (фруктоза, сахароза, крохмаль, нітрати і т.п.); не ньютонівські рідини та їхніми властивостями; виготовлення засобу по догляду за шкірою; штучні та природні кристали, вирощування кристалів.

 

ЕКОЛОГІЯ: сортування сміття, ресайклінг, майстер-клас з переробки пластмаси.

 

БІОЛОГІЯ,ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я: будова дихальної системи, вплив тютюнопаління, вивчення опорно-рухової системи людини, профілактика здоров’я, вивчення будови зубів, гігієна ротової порожнини, тестування зубної щітки та пасти, будова шкіри, дослідження тактильних відчуттів.

 

ПАЛЕОНТОЛОГІЯ: дослідження світу динозаврів.

 

АСТРОНОМІЯ: будова Сонячної системи, сонце, планети, супутники, будова Всесвіту, галактики, сузір’я, космічні об’єкти.


Перевтілення «Я – дослідник» для дітей 10-12 років

Приклад навчальних цілей та тем:

 

ФІЗИКА: дослідження явища магнетизму, складання неокубів; фізичні досліди на повітряних кульках, твістинг; дослідження заломлення світла, лінзи, оптичні прибори; дослідження властивості відбиття світла, дзеркала, міражі; класифікація мінералів, їхні фізичні властивості; фізичні закони польоту, еволюція літальних засобів; традиційні та альтернативні джерела енергії; дослідження природи світіння: теплове та нетеплове.

 

БІОЛОГІЯ: дослідження ролі вітамінів та мінералів в житті людини; дослідження будови нюхового аналізатору, парфумерія; дослідження кровоносної системи людини, будови

серця, складу крові; будова репродуктивної системи.

 

ЕКОЛОГІЯ: екологія водних ресурсів, типи забруднення води, засоби очищення; дослідження фізичних якостей води; дослідження забрудненості повітря та ґрунтів.

 

ХІМІЯ: індикаторні реакції, їхнє практичне значення, види люмінесценції.

 

ГЕОЛОГІЯ: геологічні розкопки.

Особливості курсу