Огляд курсу

В основу курсу покладена освітня програма LEGO ® Education– новітнє досягнення в сфері навчання, що надає можливість учням на базі спеціальних конструкторів і програм здобувати та використовувати на практиці знання з фізики, математики, технології та інформатики, із захопленням вивчати робототехніку та програмування, знайомитися з основами екології.

 

На практикумах «Я – винахідник» велика увага приділяється розвитку навичок комунікації, роботі в команді, критичному мисленню, презентації та аргументації, дизайну та конструюванню, організаційним навичкам, інноваціям та творчому мисленню. Всьому тому, що робить людей успішними, незалежно від вибору майбутньої професії. А можливості її вибору значно розширюються з одержанням технічних знань, які використовуються в реальному світі сучасної науки.


Перевтілення «Я – винахідник» для дітей 7-9 років

 

ПРОГРАМА «ПОЧАТКОВА РОБОТОТЕХНІКА» 

ІНТЕГРОВАНИЙ ПРАКТИЧНИЙ КУРС З ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ТЕХНОЛОГІЙ, ІНФОРМАТИКИ, ПРИРОДНИЧИХ НАУК, РОБОТОТЕХНІКИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ.

Курс спрямований на підготовку учнів молодшого та середнього шкільного віку до вивчення мов програмування, створення програмних засобів робота, розуміння принципів подання алгоритмів та способів їх реалізації. У курсі застосована унікальна методика – навчання програмування на прикладах, розроблених для конкретно поставлених моделей, які наочно реалізують поставлені алгоритми.

 

ПРИКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ТА ТЕМ:

 

Фізика: принципи роботи простих механізмів, важелі, блоки, осі, шестерні; передача енергії руху.

 

Математика: вимірювання часу та відстані; додавання, віднімання, множення,

ділення; оцінка та прогнозування; використання змінних та теорії ймовірності

випадкового числа.

 

Природничі науки: поведінка тварин, вивчення територіальних умов проживання

тварин.

 

Технології: програмне забезпечення, програмування; електронні датчики нахилу

та відстані; використання комп’ютера для навчання, а не гри, передача даних;

дизайн та конструювання робочих моделей.

 

Розвиток мовлення та грамотності: розповідний та журналістський стилі мовлення:

розповідь, інтерв’ю, пояснення, опис.

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК: творчого та критичного мислення, вирішення проблем, дослідження, проектування, навичок дизайну та конструювання, презентації, командної роботи, креативності та інновацій, навичок усного та письмового мовлення.

 

МЕТОДИКА: 95% командної роботи (по 2-3 учні), системне та творче навчання через ігрові методи, спонукання до логічного мислення на основі фактів, елементи змагання, творчі завдання, що розвивають уяву та креативні здібності.


Перевтілення «Я – винахідник» для дітей 9-12 років

 

ІНТЕГРОВАНИЙ ПРАКТИЧНИЙ КУРС З ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, МЕХАНІКИ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, ЕНЕРГЕТИКИ, ЕКОЛОГІЇ, ІНЖЕНЕРНИХ НАУК.

 

Метою курсу є вивчення прикладних елементів фізики, математики та технологій дизайну на основі моделей реальних машин, механізмів та пристроїв, знайомство з технічними професіями. 

 

ПРИКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ТА ТЕМ:

 

Фізика: дослідження сил, руху, швидкості, тертя, опору повітря, інерції, ваги, маси, гравітації, ККД; вивчення альтернативних джерел енергії; акумулювання, використання та зберігання енергії вітру, Сонця, води.

 

Математика: вимірювання та обчислення часу,  відстані, ваги, маси, кутів повороту, градусів обертання; використання дробів, відсотків, простих та обернених пропорцій; вивчення форми та простору через практичні завдання; широке застосування прикладної математики.

 

Технології: машино- та приладобудування; машини та механізми для переміщення вантажів; вивчення механічних та пневматичних систем контролю; дизайн та конструювання робочих моделей; відновні джерела енергії (гідростат, сонячні батареї), акумулювання, збереження, конвертування, передача та використання енергії; передаточні механізми, з шестернями різного діаметру, включаючи диференціал.

 

ПРИКЛАД НАВЧАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ:

Побудувати модель автомобіля, який долатиме відстань по похилій площині під кутом 30 градусів. Попередньо необхідно врахувати та спрогнозувати фактори, які впливають на швидкість та відстань скорочування моделі, а саме вагу, силу тертя, опір повітря, діаметр коліс та вагу моделі. За результатами своїх припущень діти збирають модель авто за власним дизайном та випробовують її, роблячи відповідні висновки.

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК: творчого та критичного мислення, аналіз та вирішення проблем, дослідження, прогнозування результатів своїх рішень, оцінювання, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, конструювання, вміння вчитися.

 

МЕТОДИКА: 95% командної роботи (по 2-3 учні), системне та творче навчання через ігрові методи, спонукання до логічного мислення на основі фактів, елементи змагання, творчі завдання, що розвивають уяву та креативні здібності.

Особливості курсу