Огляд курсу

«Я – особистість» для дітей 6-8 років

ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, РИТОРИКИ, ЛОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ

 

ЦІЛЛЮ КУРСУ є підвищення рівня культури спілкування серед дітей, шляхом формування ораторських навиків як засобу ефективної комунікації з однолітками та дорослими.

 

КОЖНЕ ЗАНЯТТЯ ДІЛИТЬСЯ НА  4  ЧАСТИНИ:

 1. Самовираження: ігрові заняття під час виконання яких діти розуміють себе, вчаться вільно виражати та відстоювати свої думки, різнобічно проявляти свої таланти перед аудиторією;
 2. Взаємодія: командні вправи (від 2 осіб), що дозволяють навчитися ефективно взаємодіяти із оточуючими словесно та фізично;
 3. Риторика: блок спрямований на розвиток словесної виразності та емоційного забарвлення публічного виступу, шляхом вправ з використанням техніки діафрагмального дихання, розвитку голосового діапазону, артикуляційної гімнастики.
 4. Імпровізація: вправи на імпровізацію, що допомагають дітям стати більш впевненими, розвивають почуття гумору.

 

МЕТОДИКА: ігри, театротерапія (театральні етюди, направлені на проживання певних ситуацій, з метою навчитися управляти емоціями), рольові ігри з ляльками, музичні розвиваючі вправи, вправи на розвиток логічного мислення, пам’яті  і уяви, елементи риторики (вправи на розвиток дикції, артикуляції, дихання).

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК: ефективного спілкування та взаємодії; слухати і чути, а також вміти донести свої думки та емоції, грамотно відстоювати свою позицію; публічного виступу; спостереження, запам’ятовування.


«Я – особистість» для дітей 9-12 років

 

ІНТЕГРОВАНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КУРС З ОСНОВ КОМУНІКАЦІЙ, ПСИХОЛОГІЇ ЛІДЕРСТВА, КОМАНДОУТВОРЕННЯ, ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ, ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ, ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ

 

МЕТА ПРОГРАМИ полягає у розкритті і розвитку лідерського потенціалу дитини, здатності усвідомлювати себе особистістю, що прагне до розвитку, вміє самостійно мислити і діяти, виражати свої думки і емоції. На заняттях діти отримують позитивний досвід роботи в команді та ефективного спілкування.

 

МЕТОДИКА: тренінг, імітаційні техніки (ролеві і ділові ігри), техніки релаксації, коучинг, арт-терапія, казкотерапия , створення реального середовища, командна взаємодія,  навчання методам релаксації і методам управління своїм внутрішнім станом.

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК: ефективної комунікації і взаємодії з однолітками і дорослими; самоаналізу і самокорекції; аналізу ситуації і усвідомлення особистої відповідальність за результат; планування власного часу; управління своєю поведінкою і своїм життям.

 

ПРИКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ТА ТЕМ: формування гармонійної Я-концепції; техніка “правильного слухання”; практика невербального спілкування; мистецтво “читати” інших; мова міміки і жестів; психологія емоцій; техніки роботи з емоціями; асертивна поведінка; територія конфлікту; правила планування часу; терміновість, важливість та життєві пріоритети.

Особливості курсу

 •  

  Я - ОСОБИСТІСТЬ (6-8 років)

  0/4

  • Мета курсу
  • Структура
  • Методика
  • Розвиток навичок
 •  

  Я - ОСОБИСТІСТЬ (9-12 років)

  0/4

  • Мета курсу
  • Методика
  • Розвиток навичок
  • Навчальні цілі та теми