Огляд курсу

Інтегрований практичний курс з основ: фінансів, економіки, математики, основ економічної теорії, менеджменту, маркетингу, бізнес-психології, тайм-менеджменту, ділового етикету, економіки України, товарознавства.

 

Мета програми:

–         розвиток загального кругозору дітей з точки зору сучасних бізнес-реалій;

–         максимально залучити дітей до «життя» сім’ї: поділ обов’язків, планування часу тощо;

–         допомога у виявленні та тренуванні ділових якостей, творчого потенціалу, лідерських здібностей, нестандарного мислення;

–         знайомство дітей з економічними категоріями;

–         навчити аналізувати і нестандартно трактувати економічні події;

–         виявити і сформувати у дітей правильне ставлення до грошей як до ресурсу, а не кінцевої мети;

–         познайомити з професіями у сфері бізнесу та економіки; розкрити сутність понять: робота, улюблена справа, праця, призначення.

 

Методика: ділові ігри, дослідницькі проекти, міні-кейси, дослідницькі проекти, мозкові штурми, творчі завдання, командні змагання, дискусійні сесії; спонукання до самостійного пошуку відповідей, рішень, причинно-наслідкових зв’язків.

 

«Я – підприємець» для дітей віком 6-8 років

ПРИКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ТА ТЕМ:

Фінансова грамотність: історія появи та еволюції грошей, їх функції, уміння складати свій бюджет, витрачати і заощаджувати гроші; познайомити з глибинним змістом грошей і кінцевою ціллю процесу „заробляння грошей”.

 

Основи економічної теорії: ознайомлення з поняттям«виробництво»,«виготовлення», «спеціалізація», «товар»;«товари-замінники», «товари-доповнювачі».

 

Основи маркетингу та менеджменту: унікальні товари – унікальні ідеї, історії відомих компаній; торгова марка, бренд, імідж; знайомство з успішними реалізаціями ідей, суть імпульсивних купівель і способів їх уникнення; реклама: сутність, критичний аналіз, вміння протистояти.

 

Товарознавство: маркування товару, термін придатності, склад товару,шкідливість споживання окремих товарів та послуг.

 

Тайм-менеджмент: сформувати розуміння та відчуття часу; навчитися планувати свій робочий день, канікули, вільну годину; «поглиначі часу».

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК: аналізу та нестандартного трактування економічних подій та явищ, орієнтації в економічних категоріях, складання бюджету, планування часу, творчого та критичного мислення, ефективної комунікації, усного та письмового мовлення.

 


«Я – підприємець» для дітей віком 9-12 років

ПРИКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ТА ТЕМ:

Основи фінансів: держава, податки,  створити уяву про функціонування держави як єдиного механізму; уміння складати свій бюджет, витрачати і заощаджувати гроші; познайомити з глибинним змістом грошей і кінцевою ціллю процесу „заробляння грошей”

 

Основи економічної теорії: знайомство  з поняттям „виробництво”, „виготовлення”, товари ручної роботи, «обмін», «спеціалізація», «ринок»; піраміда потреб, види ресурсів, обмежені та необмежені ресурси.

 

Основи маркетингу та менеджменту: торгова марка, бренд, імідж; реклама: сутність, критичний аналіз, вміння протистояти; раціональний вибір і вибір емоціями; закріпити поняття: бізнес, підприємство, власна справа, ідея;  відповідальність бізнесу перед суспільством.

 

Тайм-менеджмент: сформувати розуміння та відчуття часу; навчитися планувати свій робочий день, канікули, вільну годину; «поглиначіі часу».

 

Екологія: зникнення ресурсів; вода як обмежений ресурс.

 

Комунікації: навички ефективної комунікації, вихід з конфліктної ситуації за допомогою переговорів, домовленостей. 

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК: аналізу та нестандартного трактування економічних подій та явищ, орієнтації в економічних категоріях, складання бюджету, планування часу, творчого та критичного мислення, ефективної комунікації.

Особливості курсу