ЕКСТЕРНАТ

Це форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту.

ЕКСТЕРНАТНА ФОРМА НАВЧАННЯ у КМДШ передбачає:

 • річне оцінювання навчальних досягнень (усне опитування, контрольні роботи, тестування, проектні роботи тощо) та/або державну підсумкову атестацію;
 • консультації та підтримку викладачів та психолога (індивідуально, за Договором);
 • можливість брати участь у освітніх заходах школи (інтегрованих уроках, проектах, додаткових навчальних \ спортивних заняттях, виконувати експериментальні \ практичні роботи;
 • можливість користуватися підручниками, навчальними посібниками (авторськими посібниками КМДШ);
 • можливість брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.

Екстернат організовується для осіб, які:

 1. З будь-яких поважних причин (стан здоров’я, проживання за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію.
 2. Не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та /або не пройшли атестацію.
 3. Є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном.
 4. Є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту.
 5. Прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.

Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Після зарахування складається індивідуальний навчальний план та графік консультацій з навчальних предметів для кожного учня.

За результатами річного оцінювання та атестації екстерну видається табель успішності/свідоцтво про базову загальну середню освіту/атестат про повну загальну середню освіту.

КЛАСИ: 2-9

Процедура зарахування:

 • проходження вхідного тестування;
 • письмова заява батьків/законних представників або повнолітнього учня;
 • укладання договору.

Необхідні документи:

 • документ про наявний рівень загальної середньої освіти чи інше будь-яке письмове підтвердження проходження оцінювання та/або атестації в іншому навчальному закладі (за наявності) та/або відповідні письмові документи особи, що підтверджують наявність підстав для проведення річного оцінювання та/або атестації екстерном.
 • іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні.

Довідки та запис на співбесіду за тел.:0800 330 810