Київ Львів
Про КМДШ
Контакти

Відповіді на запитання

Головна мета школи полягає в тому, щоб кожен мав достатньо знань, досвіду, впевненості та приймав рішення на основі цінностей для того, щоб робити власний вибір та творити своє майбутнє

Саме тому в КМДШ створене середовище, у якому дитині цікаво відкривати світ: навчальний процес побудований таким чином, щоби стимулювати пізнавальну діяльність кожного учня; щоби школярі працювали в командах, отримували не готові відповіді на запитання, а мали можливість досліджувати певні теми та формувати власні висновки. Віримо, що якщо учень сам ставить запитання: «А що буде далі?» – а вчитель направляє його, ставить відкриті завдання, використовуючи ті чи інші форми й методи навчальної діяльності, це мотивує дитину вчитися не тільки в рамках школи, але й протягом усього життя.

Викладання англійської мови в КМДШ відбувається за комунікативною методикою, починаючи з 0/1 класів. Заняття проходять 5 разів на тиждень (по одному уроку в день) в усіх класах. За академічним стандартом викладання уроків у старшій школі відбувається парами, тобто по два заняття в один день. Носій мови долучається до вчителя англійської мови для проведення спільного заняття з розвитку усного мовлення.

Один раз на тиждень учні 5-7 класів мають “STREAM курс” англійською мовою. Школярі вивчають додаткові теми з різних предметів, виконують досліди, створюють та захищають проєкти. Особлива увага приділяється вивченню математики англійською мовою.

У школі відбувається систематичне проведення білінгвальних та інтегрованих уроків, кейс-днів, хвильових занурень, захистів проєктів, тематичних свят.

Учні 8-11 класів також мають додаткове заняття з англійської мови у вигляді дебатного клубу. Учні старшої школи постійно беруть участь у різних міських і міжнародних конкурсах та олімпіадах.

Навчання англійської мови відбувається за сучасними навчальними комплексами видавництв Pearson, Macmillan, Cambridge, National Geographic із комбінуванням додаткових підручників для відпрацювання завдань та підготовки учнів до складання міжнародних іспитів.

Іспити

По завершенню 1-го та 2-го семестру всі учні школи складають іспити за чотирма основними мовними видами діяльності (Writing, Reading, Listening, Speaking із залученням нейтівів) у форматі Cambridge Exams.

На початку та по завершенню кожного навчального року учні пишуть Placement Tests, за результатами якого відбувається формування мовних груп, тобто рівнів. Це означає, що система вивчення іноземної мови в КМДШ є рівневою.

Статистика КМДШ

За програмою МОН профільного рівня по завершенню 11-го класу випускники школи мають знати англійську мову на рівні В2. На кінець 11-го класу рівень учнів КМДШ з англійської мови тільки починається від В2. Більшість одинадцятикласників мають підтверджені дипломи рівня С1, міжнародні сертифікати IELTS, TOEFL.

STEM-освіта є основою для підготовки фахівців у галузі високих технологій. Саме тому розвиток STEM-напрямків має вирішальне значення для розвитку суспільства.

Що таке STEM

Це напрям в освіті, використовуючи який, у навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент із застосуванням інноваційних технологій.
Наука+сучасні технології=прогресивне технологічне суспільство

Мета STEM-напрямку в школі полягає у формуванні в учнів навичок XXI століття та підготовці школярів до професій майбутнього.
Цей напрямок можна освоїти лише через проєктну діяльність та через можливість вивчати нове на практиці.

STEM – це особливий підхід до освіти, що ґрунтується на взаємозв’язку всіх дисциплін. Адже, вивчаючи навколишній світ, ми не говоримо: це фізика, це хімія, а це – математика. Тому що світ комплексний, усі явища та процеси мають логічний взаємозв’язок. Завдання школи – навчити дітей помічати його, шукати креативні рішення, швидко навчатися новому.

Орієнтовна схема занять виглядає так:
1. Основи 3D технологій.
2. Ознайомлення з інструментарієм програмного засобу 3D Builder. Розробка простих 3D моделей.
3. Вивчення додаткових функцій програмного засобу 3D Builder. Розробка 3D моделей.
4. Дизайн 3D об’єктів. 3D дизайн елементів конструктора Lego.
5. Робота з бібліотекою 3D моделей програмного засобу 3D Builder.
6. Основи роботи в середовищі TinkerCad. Створення 3D моделей.
7. Основи роботи з програмними засобами-слайсерами та 3D принтером.

Учні дізнаються, як пов’язані абстрактні наукові теорії та факти з реальним життям. Діти навчаються аналізувати проблеми, працювати спільно в команді, знаходити унікальні рішення та здійснювати нові відкриття кожен урок.

Також учні створюють роботів за певною тематикою, наприклад:
• марсоходи, прибульці, моделі Землі до теми проєкту «Open space»;
• розвідні мости, швидкісні боліди до теми «Techno»;
• вітрова електростанція, симулятор землетрусу, робот-прибиральник до екопроєкту тощо.

КМДШ має візію щодо компетентностей учня, які формуються в школі. Формаційна програма покликана сприяти виникненню та розвитку визначених компетентностей – адаптивність, Helicopter View, критичне, позитивне та проєктне мислення, емпатія, комунікативність, креативність.

Програма складається з:

• Регулярних занять «Я – особистість», які проводить тьютор/ментор, психолог;
• Групових проєктів (зокрема, волонтерство);
• Формаційного курсу (занять із внутрішніми та зовнішніми експертами);
• Індивідуальних бесід тьютора/ментора з учнем (з метою особистісного розвитку);
• Спецкурсів згідно інтересів та здібностей учнів (у старшій школі);
• Студій, що обираються відповідно до класу/потреб учнів.
Спортивний вибір: Футбол+волейбол, Кросфіт (фітнес), Сучасна хореографія, Йога (стретчинг).
Емоційно-академічний вибір: Творча студія (хендейд, графіті, скетч), Акторсько-музична студія, ІТ (програмування), Медіа (блогерство, фото, відео), Start up, STEM.
Індивідуально-групові (українська мова + математика), самопідготовка.
• Елементи формаційної програми також інтегруються в шкільні предмети.

У центрі уваги психолога КМДШ – учень. Уся діяльність психолога КМДШ спрямована на забезпечення психічного здоров’я учня, тобто такого стану благополуччя особистості, який сприяє реалізації її здібностей, продуктивній навчальній діяльності, психоемоційному та соціальному розвитку. Психологічний супровід реалізується через консультування учнів, тьюторів/менторів, вчителів, батьків, корекційних занять для учнів, просвітницької діяльності.

Тьюторсько-менторський супровід здійснюється з метою підтримки якісного освітнього процесу, ціннісного середовища та принципів взаємодії школи, розвитку компетентностей учнів та емоційної підтримки школярів.

Реалізується через:
• групову та індивідуальну взаємодію з учнями (бесіди, заняття «Я-особистість», проєкти класу, поїздки, організація навчального простору тощо);

• взаємодію з педагогами (бесіди з метою напрацювання спільних рішень щодо підвищення ефективності навчання);

• взаємодію з батьками (інформування батьків про життя класу через визначенні канали комунікації; бесіди з батьками учня з метою інформування і для напрацювання спільних рішень; організація батьківських зустрічей класу тощо).

Політика безпеки та захисту особистості, або Антибулінгова політика – це документ, що регулює поведінкову стратегію всіх, хто перебуває на території КМДШ і спостерігає насильницьку поведінку або сам потерпає від неї.

– З документом ознайомлені всі, без винятку, працівники КМДШ.
– На початку кожного навчального року для працівників організоване навчання, аби активізувати знання Політики та вміння ними користуватись.
– Щороку у вересні для учнів КМДШ проводяться заняття із тренуванням навичок говорити про те, що не подобається; зупиняти насилля щодо іншого; звертатись по допомогу до дорослого тощо.

Як вирішуються конфлікти.
Один із приципів взаємодії КМДШ – «КМДШ – територія друзів». Він тісно пов’язаний із такою цінністю КМДШ як повага. Ми вчимося та заохочуємо до уважного ставлення, емпатії та ненасильницького спілкування. Відповідно конфлікти вирішуємо, з’ясовуючи потреби один одного та шукаючи способи їх задовільнити із врахуванням інтересів кожної сторони.

How are conflicts resolved?

One of the principles of interaction of CISC: “CISC — is the territory of friends.” It is closely linked to the CISC value as respect. We learn and encourage attentiveness, empathy, and non-violent communication. Accordingly, we resolve conflicts by clarifying each other’s needs and looking for ways to meet them, taking into account each party’s interests.

ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС

Освітньо-формаційна програма підготовчого класу передбачає навчальні заняття, які готують дитину до школи («Солодке читання, «Я вчуся писати», «Цікава математика», англійська мова, «Лего»); обов’язкові гуртки-студії з ліплення, шахів, творчої майстерні, хореографії, айкідо та ін. Окрім цього, діти вчитимуться розуміти себе на заняттях «Я – особистість», «Я здоровий і щасливий», реалізовувати дослідницькі й мистецькі проєкти. А ще – мріяти і фантазувати під час щоденних прогулянок і вільної гри.

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

“Вільно мріяти – впевнено діяти” , – завдання освітньо-формаційної програми початкової школи КМДШ.

Учні початкових класів навчаються за унікальною методикою «хвильових занурень», що допомагають активізувати пізнання дитини й побачити світ цілісно. Учні проводять експерименти на «Калейдоскопі наук», розмовляють англійською та другою іноземною на вибір (з третього класу), реалізовують дослідницькі й мистецькі проєкти, мають заняття з логіки, шахів, робототехніки, фінансової грамотності, творчої майстерні, хореографії, айкідо та ін.

Учні мають змогу навчатися в рамках студії «Я – мандрівник». Навіть звичні заняття відбуваються за допомогою нетрадиційних методів edutainment та storytelling.

СЕРЕДНЯ ШКОЛА

В основі освітньо-формаційної програми КМДШ для 5-9 класів – проєктні занурення, що мають на меті розвивати проєктне мислення учнів на кожному предметі. Учні поглиблено вивчають англійську, зокрема, через діяльнісний підхід у рамках обов’язкових предметів STREAM, англомовного дебатного клубу, розмовного клубу з носієм мови.

Завдяки інноваційним методам та збільшенню годин на українську мову та математику учні мають можливість розвивати відповідні компетентності. У післяобідній час школярі обирають гуртки-студії (відповідно до потреб), навчаються визначати цілі й рефлексувати, вибудовуючи власну освітню траєкторію.

У старшій школі КМДШ дає можливість підготуватися до складання ЗНО/вступу до університетів. Старшокласники мають пари, у десятому класі концентруються на реалізації навчальних програм за 10-11 клас, а в одинадцятому – посилено працюють у малих групах над підготовкою до вступу.

Учні поглиблено вивчають англійську мову за сучасними міжнародними методиками, збільшено кількість навчальних годин на математику. У рамках освітньо-формаційної програми школярі мають на вибір профорієнтаційні спецкурси з проєктного менеджменту, програмування, підприємництва, онлайн-комунікацій та ін. за напрямами: «Технології», «Менеджмент», «Комунікації».

Діти вивчають англійську мову з першого класу. Починаючи з третього класу кожна дитина має можливість вивчати французьку, німецьку або іспанську (м.Київ) як другу іноземну мову.

Креативність у рамках КМДШ має на меті сформувати в учня уміння мислити нестандартно, здатність до знаходження й постановки проблеми; можливість генерувати велику кількість ідей; гнучкість – здатність до продукування різноманітних ідей; оригінальність – здатність відповідати на виклики нестандартно; здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу.

Вчитель здійснює супровід учнів, дає певні рекомендації, спонукає їх до творчої діяльності. Першочерговим завданням є розвиток у школярів здібностей до самостійного формування нових знань, умінь, способів дій. Важливим чинником креативного навчання є ініціативність учнів. Водночас учень з об’єкта педагогічного впливу перетворюється на суб’єкта спілкування. Він відповідає за свою діяльність так само, як і вчитель за свою. Креативне навчання – це процес постійної співпраці вчителя та учня.

Навчальний процес організовується як співпраця людей, зацікавлених у спільній справі. Креативне навчання має характерну рису – навчальний процес зливається з життям, із рішенням реальних творчих завдань.

Маєте запитання?
Запитати
Замовити дзвінок
Ваше ім'я *
Помилка заповнення
E-mail *
Помилка заповнення
Номер телефону *
Помилка заповнення
Ваше запитання
Помилка заповнення
Запитати
Ваше ім'я *
Помилка заповнення
Номер телефону *
Помилка заповнення
Замовити
Дякуємо, що зацікавилися нашою школою.
Протягом 2 робочих днів ми зателефонуємо вам за номером та з радістю відповімо на усі ваші питання.