Часті запитання

Що означає «креативність» у КМДШ?

Креативність у рамках КМДШ має на меті сформувати в учня уміння мислити нестандартно, здатність до знаходження і постановки проблеми; можливість генерувати велику кількість ідей; гнучкість – здатність до продукування різноманітних ідей; оригінальність – здатність відповідати на виклики нестандартно; здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу. Учитель здійснює супровід учнів, дає певні рекомендації, спонукає їх до творчої діяльності. Першочерговою задачею є розвиток у школярів здібностей до самостійного формування нових знань, умінь, способів дій. Важливим фактором креативного навчання є ініціативність учнів. При цьому учень із об’єкта педагогічного впливу перетворюється на суб’єкта спілкування. Він відповідає за свою діяльність так само, як і вчитель за свою. Креативне навчання – це процес постійної співпраці вчителя та учня. Навчальний процес організовується як співпраця людей, зацікавлених у спільній справі. Креативне навчання має характерну рису – навчальний процес зливається з життям, із рішенням реальних творчих задач.

Яким чином відбувається зворотній зв’язок із батьками?

Кожен клас супроводжує тьютор, людина з освітою педагога чи психолога, яка завжди на зв’язку з батьками.  У кожного з батьків є доступ до електронного щоденника, де фіксується успішність дитини. Один раз в декілька місяців батьки отримують індивідуальний звіт, де зафіксована динаміка розвитку дитини, а також успіхи і рекомендації кожного вчителя.  Закриті групи в фейсбуці дають можливість слідкувати батькам за фото-, відеозвітами, тематикою уроків, спілкуватися між собою, вносити пропозиції тощо.

Яка основна педагогічна концепція КМДШ? Яким буде Ваш випускник?

КМДШ – Школа, яка вчить думати креативно, критично, самостійно, вільно; уміти вирішувати складні завдання; нести відповідальність за свої рішення та бути готовими до викликів сучасного світу.

Ми створюємо середовище, у якому дитині цікаво навчатися. Ми будуємо навчальний процес таким чином, щоб стимулювати пізнавальну діяльність кожного учня. Віримо, що якщо учень сам ставить  запитання: «А що буде далі?» – а вчитель направляє його, ставить відкриті задачі, використовуючи ті чи інші форми і методи навчальної діяльності, це мотивує дитину вчитися не тільки в рамках школи, але й протягом усього життя. Наша основна ціль – допомогти дитині пізнати себе, навчити думати креативно, творчо, бути свідомою людиною, яка володіє навичками XXI ст., знає чого вона прагне та знає, як цього досягти.

Які мови дитина вивчає у КМДШ?

Діти вивчають англійську мову з першого класу.
Починаючи з 2-го класу, кожна дитина має можливість вивчати французьку, німецьку або іспанську (м.Київ), польську (м. Львів) як другу іноземну мову.

За якою системою відбувається вивчення англійської мови?

Семестрові контрольні проходять у форматі кембриджських екзаменів, де тестуються чотири види мовленнєвої діяльності: reading, writing, listening and speaking
Young Learners Cambridge Test Starters – 3 клас
Young Learners Cambridge Test Movers – 4 клас
Young Learners Cambridge Test Flyers – 5 клас
Cambridge exam KET for schools – 6 клас
Cambridge exam PET for schools – 7 клас
Cambridge exam PET – 8 клас

Перевірка знань відбувається згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (2002)

На уроках ми використовуємо також матеріал з додаткових посібників, розроблених вчителями КМДШ, де зібраний матеріал з різноманітних навчальних посібників, включаючи посібники, по яких вчаться діти у британських школах
На уроках форма тестування різноманітна:

А) за допомогою ресурсу getkahoot.com вчитель або учні можуть самі скласти тест або використовувати вже наявний.

Б) за допомогою програми quizlet вивчаємо слова та вирази як усно, так і письмово. Кожна дитина разом із викладачем планує свою стратегію вивчення англійської мови, який результат дитина бажає мати і що задля цього треба робити.  Діти початкової школи мають spelling list of words – слова, які дитина має знати і вміти правильно писати. Один урок на тиждень заняття у дітей проводить native speaker. Постійно проводяться інтеграційні уроки англійської мови з іншими предметами (біологія, географія, хімія, природознавство, українська мова, зарубіжна література, математика  та інші). Є курси, розроблені вчителями КМДШ, які викладаються у середній школі:

– Making effective presentations

– Speaking and writing persuasively

– Short videos at the lessons of English

– Science

Чому батьки обирають КМДШ?

1. Коли дитина втрачає мотивацію до навчання, не відчуває інтерес у зв’язку з монотонністю навчального процесу, у результаті чого успішність падає, батьки шукають середовище, де пробуджується пізнавальна цікавість дитини, вчитель ставить відкриті задачі, стимулює і допомагає дитині знайти відповіді, направляє та розвиває дослідницькі навички. Навчальний процес у КМДШ – це постійна зміна форм і методів діяльності учнів, завдяки чому учень розуміє, що навчатися цікаво і важливо для його майбутнього.
2. Високий рівень англійської мови. Випускник КМДШ вільно спілкується англійською мовою та готовий до складання Cambridge ESOL Examinations
3. Взаємини вчителя й учня за принципом «win-win»: рівноправність, повага до особистості, уважність, лояльність. Співпраця вчителя й учня – це комунікація з орієнтацією на спільний результат.
4. Виховання успішної людини, яка володіє навичками ХХІ століття – уміння вирішувати складні задачі, критичне мислення, креативність, управління людьми, емоційний інтелект, навички комунікації тощо.
5. Гармонійний та всесторонній розвиток особистості: інтелектуальних здібностей, творчого потенціалу, навичок комунікації, командної взаємодії тощо.