Вибір майбутньої професії. Що варто врахувати?

Вибір майбутньої професії. Що варто врахувати?

Вдало обрана професія дає можливість реалізувати себе, бути потрібним та задоволеним життям. При виборі виду діяльності важливо розглядати три складові: хочу, можу, потрібно.

«Хочу» – це наші бажання, інтереси, захоплення, нахили особистості.

«Можу» – це знання, здібності, психологічні особливості та стан здоров’я.

«Потрібно» – це попит на обрану професію на ринку праці.

Пошук та розуміння кожної із складових розширює діапазон розуміння себе, формує уявлення майбутньої діяльності. Коли три складові  перетинаються між собою, народжується свідомий вибір професії.
Адекватність вибору і рівень засвоєння знань впливають на всі сторони і загальну якість життя людини.
ДЛЯ ПІДБОРУ НАПРЯМКУ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ НАСТУПНИЙ РОЗПОДІЛ ПРОФЕСІЙ:

 

  • ПІДПРИЄМНИЦЬКІ: пов’язані з діяльністю, успішність якої залежить від наявності наступних якостей – підприємливість, енергійність, ініціативність, схильність до ризику і конкуренції, лідерські та організаторські здібності, рішучість і тактична гнучкість у досягненні цілей.  Основні цілі і цінності: досягнення визнання і високого соціального статусу (кар’єра), постійне розширення свого впливу в суспільстві, фінансовий успіх. Характерні види професій: бізнес і підприємництво, менеджмент, політика, юридичні та журналістські професії.

 

  • ТЕХНІКО-РЕАЛІСТИЧНІ: пов’язані з діяльністю, яка передбачає використання інструментів (також механізмів, машин, приладів). Предметом праці є реальні речі (матеріальні цінності та засоби виробництва), їх створення, експлуатація або перетворення. Дана сфера тісно пов’язана з техніко-технологічними процесами в різних галузях промислового виробництва. Професійні завдання мають конкретний алгоритмічний характер. Результат праці повинен бути прогнозованим. Основні цілі і цінності: впровадження нових технологій, створення матеріальних благ, необхідних суспільству практичних і корисних речей. Види професій:інженерно-технічні, виробничо-технологічні, телекомунікації і зв’язок, будівельні, транспортні, робітники.

 

  • ПРИРОДНО-РЕАЛІСТИЧНІ: пов’язані з діяльністю, предметом якої виступають об’єкти природи, природні процеси або явища. Характер професійних завдань включає як описово-наглядові та дослідні, так і практично-перетворювальні. Результат праці повинен бути матеріальним або вимірним.  Основні цілі і цінності: збереження, примноження і раціональне використання природних ресурсів, підтримання балансу між живою природою і техногенної цивілізацією, охорона навколишнього середовища. Характерні види професій: медико-біологічні, санітарно-екологічні, геолого-географічні, природоохоронні, лісо- і гірничотехнічні, сільськогосподарські, фіто- і ландшафтний дизайн, декоративна або господарська селекція тварин і рослин.

 

  • КОНВЕНЦІЙНІ: пов’язані з чітко структурованою діяльністю, що спирається на цілі, завдання і цінності, сформовані звичаями і традиціями суспільства. Підхід до вирішення завдань носить стереотипний, практичний і конкретний характер. Змістом професійних завдань зазвичай є фіксація і обробка інформації або виконання будь-якої діяльності у відповідності з чіткими алгоритмами та інструкціями. Основні цілі і цінності: збереження і примноження створених суспільством духовно-етичних цінностей і матеріальних благ, контроль беззастережного виконання прийнятих норм і стандартів. Характерні види професій: фінансово-економічні, бухгалтерсько-аудиторські, юридичні (вибірково), IT (вибірково), конторські і операційні, бібліотечна справа, державна служба, робота в фіскальних органах.

 

  • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ: пов’язані з діяльністю аналітичного та дослідницького характеру, метою якої є вивчення і осмислення явищ, подій і об’єктів в науково-теоретичному аспекті. Характер завдань вимагає високого рівня інтелекту, творчих здібностей, розвиненого абстрактного мислення. Результат праці може бути непередбачуваним. Основні цілі і цінності: збір, узагальнення та аналіз інформації, виведення об’єктивних закономірностей, висування гіпотез і створення концепцій, розробка нових технологій і методології науки. Характерні види професій: теоретичні та прикладні наукові дослідження в різних областях знання, викладання у вищій школі, розробка нових технологій, інформаційно-аналітична робота.

 

  • СОЦІАЛЬНІ: пов’язані з різними видами соціальної роботи, сферою обслуговування, з педагогікою і медициною. Робота вимагає постійного особистісного спілкування, вміння контактувати з людьми, переконувати і пристосовуватися, обслуговувати, виховувати, допомагати, а також конструктивно вирішувати конфлікти, спираючись на інтуїцію і емоційний контакт. Результат праці не завжди можна прогнозувати. Основні цілі і цінності:соціально-психологічна допомога і підтримка, турбота про здоров’я, матеріальне забезпечення та духовному розвитку людей. Характерні види професій: соціальна робота, педагогіка і виховання, інформаційно-комунікативна сфера, психологія, соціологія, медицина, сфера обслуговування.

 

  • АРТИСТИЧНІ: пов’язані з діяльністю, яка передбачає творчий, нестандартний підхід до вирішення професійних завдань. Це вимагає наявності розвинених фантазії та уяви, опори в роботі на інтуїцію і емоції, незалежності у прийнятті рішень. Основні цілі і цінності:самовираження за допомогою художньої творчості, можливість втілити в результатах праці свою індивідуальність і естетичні ідеали.
    Характерні види професій: мистецтво (література, живопис, музика, театр і кіно і т.п.), мистецтвознавство і художня критика, естрада і шоу-бізнес, архітектура, дизайн, декоративно-прикладна творчість.

 

  • ПРОФЕСІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З РИЗИКОМ: включають види діяльності, що дозволяють (і вимагають) проявляти такі якості – енергійність, схильність до ризику і суперництва, сміливість у небезпечних ситуаціях, волю і характер, фізичну витривалість і кмітливість. Основні цілі і цінності: реалізація та розвиток особистісного потенціалу в екстремальних умовах, захист і охорона держави і суспільства, усунення фізичної небезпеки та загрози життю людей. Характерні види професій: правоохоронні (вибірково), військова служба, професійний спорт (вибірково), гірничо- і водно-рятувальні, охоронні, пожежно-технічні, розвідувально-експедиційні.

Психологи часто використовують професійні тести для визначення рівня інтересу та внутрішньої мотивації до різних видів професійної діяльності.

Високий рівень інтересу і внутрішньої мотивації сприяють успішній самореалізації (при наявності здібностей і психологічної схильності) в рамках відповідних видів професійної діяльності.

Середній рівень інтересу і внутрішньої мотивації свідчить про нечітку або суперечливу їх вираженість, а також нестійкість і мінливість щодо відповідних видів професійної діяльності.

Низький рівень інтересу і внутрішньої мотивації щодо відповідних видів професійної діяльності перешкоджає успішній самореалізації. Ігнорування цього факту може провокувати регулярне відчуття психологічного дискомфорту на робочому місці, підвищену стомлюваність і дратівливість, а також часту зміну роботи.

 

Данилова Юлія, тьютор, психолог-консультант з методики позитивної психотерапії

©КМДШ