РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ НА РІЗНОВІКОВИХ РІВНЯХ

У початковій школі навчання відбувається за методикою ХВИЛЬОВОГО ЗАНУРЕННЯ.

 • Щомісяця заняття мають наскрізну тему, яка опрацьовується на всіх предметах, тематичний фокус зберігається протягом усього періоду занурення.
 • Хвильові занурення готують вчителі початкової школи спільно з викладачами-предметниками.
 • Хвильове занурення завершується проектом – класу або індивідуальним, який діти презентують наприкінці кожного місяця.

Такий підхід забезпечує глибину та повноту розуміння теми дитиною, сприяє комплексному розумінню світу та взаємозв’язків у ньому.

Окрім традиційних предметів, у початковій школі КМДШ діти:

 • опановують фінансову грамоту;
 • вчаться розуміти себе на інтегрованому курсі “Я-Особистість”;
 • розвивають акторські здібності на курсі «Art Drama”;
 • розширюють горизонт сприйняття світу на інтегрованому STEM-курсі “Калейдоскоп наук”;
 • вчаться програмуванню на IT-Lab;
 • багато уваги приділяється розвитку критичного та логічного мислення дитини на заняттях з логіки, шахів та робототехніки.

КМДШ – школа з поглибленим вивченням англійської мови. Також з  2-го класу діти розпочинають вивчення другої іноземної мови на вибір.

Окрім основних предметів, у 5-9 класах у КМДШ діти:

 • реалізовують реальні проекти на Наукових клубах з фізики,хімії, біології та географії,
 • беруть  участь у шкільному самоврядуванні,
 • вчаться мистецтву спілкування на TED Talks,
 • програмують, розробляють ігри та моделюють на IT-Lab;
 • створюють повноцінні шкільні медіа,
 • тренують навички критичного мислення на брейн-рингахток-шоу та конференціях

Даний навчальний проміжок є найбільш інтенсивним за рівнем знайомства з галузями, сферами, науковими підходами, він охоплює усі сфери життя та розвитку людини, максимально наближуючи навчальний процес до реального застосування набутих знань.

Дискутуючи у шкільних TED Talks, працюючи у Наукових клубах, редагуючи шкільну газету чи  долучившись до діяльності Шкільного парламенту, до  10 класу дитина у КМДШ актуалізує власні нахилиздібностірозуміє себе та може самостійно визначити вектор подальшого навчання.

У старших класах також:

 • проходять профорієнтаційні заняття  на визначення професійної спрямованості;
 • діти відвідують реальні компанії та мають можливість побачити творчий, виробничий та інші процеси у реальності;
 • реалізуючи індивідуальну траєкторію розвитку кожної дитини, за необхідності з дитиною проводиться індивідуальна профорієнтаційна робота за участю психолога.

Починаючи з 10 класу, дитина, тьютор та викладачі орієнтуються на ПРОФІЛЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ для продовження навчання та вступ до університету чи коледжу.

Акцент у навчанні 10-11(12) класів ставиться на предмети, необхідні для подальшого руху дитини у напрямку певної професії.

Відповідно до власних уподобань, профорієнтаційних тестувань, рекомендацій психолога та запиту батьків, після 9 класу дитина має можливість продовжити навчання у Школі у ОДНОМУ З ДВОХ НАПРЯМКІВ:

I.HISTORY, LITERATURE & SOCIAL STUDIESCуспільно-гуманітарний профіль навчання з акцентом на вивчення історії, літератури та іших суспільних наук. Природничі науки подаються на загальному рівні у форматі Інтегрованого навчального курсу.

II.STEAMПриродничо-математичний профіль з акцентом на поглиблене вивчення математики, біології, хімії, географії та фізики.

ОБИДВА НАПРЯМКИ навчання передбачають поглиблене вивчення англійської мови.

Поглиблені заняття у кожному з напрямків дають можливість набути високий рівень знань, необхідний для вступу як в українські, так і у міжнародні профільні ВНЗ.

НА ВСІХ різновікових рівнях навчання  у КМДШ підтримується ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ розвитку дитини, розвиток КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, застосовується практика ІНТЕГРОВАНИХ, БІЛІНГВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ та ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД.