STEAM ШКОЛА KMDШ ГРАНD

Поглиблене вивчення англійської мови

Хочу навчатися у STEAM ШКОЛІ KMDШ ГРАНD

STEAM-підхід

STEAM ШКОЛА KMDШ ГРАНD – це сучасна STEАМ-школа, де з метою підвищення ефективності навчання дітей використовуються міжнародні методики та авторські програми та курси. Основою якісного освітнього продукту є поглиблені знання та практичні навички з предметів природничого циклу, точних наук, навички програмування та поглиблена англійська. Основоположними складовими навчального процесу є інтегроване та білінгвальне викладання, практико-орієнтоване навчання та проєктна діяльність, підтримка едвайзерів, що забезпечують всебічний розвиток особистості дитини та формування як hard, так і soft skills.

 • Що таке STEAM?

  ▪️S - science
  ▪️T - technology
  ▪️E - engineering
  ▪️A - arts
  ▪️M - mathematics

Особливості навчання

Англомовний Курс “Science”

Курс розроблений на основі підручників «Big Science» видавництва Pearson та “Max Science” видавництва Macmillan. Учні вивчають наукові терміни і поняття, а також виконують практичні міні-проєкти, спілкуючись англійською мовою.

Інтегрований курс "Калейдоскоп наук"

Курс був введений для знайомства молодших школярів зі світом природничих наук – біології, фізики, хімії та географії. Побудований на практичних заняттях (до 70%): дослідах, експериментах, моделюванні, та інших наукових методах пізнання навколишнього світу. Викладається вчителями старшої школи блоками, що об’єднані загальною темою.

Хвильові занурення

Методика навчання, що полягає у дослідженні протягом місяця певної теми через призму всіх навчальних дисциплін.

Інтегрований Курс “Література в мистецтві”

Творче переосмислення творів літератури різноманітними засобами мистецтва. Наприклад, створення скрапбуків за літературним твором, інсценізація уривків, тощо.

Інформатика та програмування

Курс з опанування мов програмування Python, Java, JavaScript. Заняття проходять 4 рази на тиждень в малих групах.

Робототехніка

Курс, що сприяє вивченню основ алгоритмізації та програмування з використанням наборів Lego для молодших школярів (1-4 кл) та із застосуванням більш складних рішень інженерії (5-6 кл).

Курс “Civic education”

Адаптований курс «Громадянської освіти», що викладається виключно англійською мовою із застосуванням дебатного підходу, і покликаний формувати в учнів проактивну громадянську позицію, комунікативні навички, вчить аргументовано відстоювати власну думку.

Курс “Країнознавство”

Авторський курс, у якому учні вивчають географічні процеси і явища не як абстрактні, а у прив’язці до місця їх прояву, і має на меті сформувати цілісну картину світу. У 6 класі учні вивчають природні особливості країн світу, у 7 класі – культуру, цінності, туристичні атракції, у 8 класі – людські ресурси, у 9 класі – економічний потенціал.

Інтегровані уроки

Міжпредметна інтеграція - це конструювання та проведення уроків двома та більше викладачами різних дисциплін для максимального заглиблення в тему. Наприклад, вчитель хімії, географії та літератури об’єднують зусилля для розкриття невідомих сторінок життя та творчості Тараса Шевченка як офортиста, археолога, громадського діяча.

STEM-time

Група учнів з різних класів обирають собі предмети найбільшої зацікавленості і впродовж семестру поглиблюють свої знання з певної наукової проблеми, виконують дослідження і обов’язково створюють кінцевий продукт, спираючись на набуті знання. Дослідництво, підприємництво та командна робота є компетентностями, що розвиває учень завдяки цим проєктам.

Початкова школа

В початковій школі базова програма розширена та поглиблена в STEAM напрямку

 • Хвильові занурення

 • Математика зі збільшенням годин

 • SEEL

 • Логіка

 • Інтегрований курс “ЯДС”

 • Англійська мова

  6 разів на тиждень – 5 годин мови + 1 година Science (з рівневим поділом)

 • Інтегрований курс "Калейдоскоп наук"

 • Інформатика

 • Робототехніка

Психологічний комфорт

 • Груповий та індивідуальний тьюторінг у початковій школі

 • Едвайзинг, починаючи з середньої школи

 • Робота психолога з кожним класом та індивідуально

 • Антибулінгова політика

Середня школа

В середній школі активно реалізується проєктний підхід, суттєво зростає кількість білінгвальних уроків/курсів і формується потужна STEAM база навчання

 • Поглиблене вивчення математики, з рівневим поділом на групи, та додаванням прикладної, креативної математики із завданнями у форматі PISA

  Діти навчаються за посиленою програмою, але групи розподіляються так, щоб кожен рухався зі своїм комфортним темпом та швидкістю засвоєння навчального матеріалу.

 • З 5-го класу

  Діти починають вивчати інтегрований курс “Література в мистецтві”, де літературні образи, герої, сюжети вивчаються з точки зору їх відображення в інших видах мистецтвах – живописі, скульптурі, драматургії тощо.

 • З 7-го класу

  В курсі інформатики розпочинається вивчення сучасних мов програмування: Python, Java, JavaScript.

 • У 6-му та 7-му класах

  На курсі Literature опрацьовуються твори британських та американських авторів, адаптовані та в оригіналі. Особлива увага приділяється формуванню навички написання есе з різних тем.

 • У 8-му та 9-му класах

  Вводиться курс “Civic education”, завдяки якому формується соціально-громадянська компетентність. Цей курс проводиться за схемою: 3 заняття - на вивчення теми, на 4-му – дебати за актуальними соціальними викликами. Саме методика дебатів допомагають розвивати критичне мислення та вдосконалюють розмовну англійську мову.

 • Курс “Країнознавство”

  В основі курсу закладено розгляд країни або групи країн, об'єднаних за певними ознаками, з усіх географічних проєкцій: фізичної, соціальної, економічної, політичної.

 • Профорієнтація

  Починається з 9-го класу і надає можливість спробувати себе в різних напрямах та сферах діяльності, відвідувати успішні компанії, брати участь в ділових іграх, соціальних проєктах. Такий підхід дає змогу учням взаємодіяти з реальним світом та набувати досвід, який знадобиться в майбутньому.

 • Проєктна діяльність

  Наскрізна лінія навчання учнів середньої та старшої школи. Наприклад, діти розробили та реалізували проєкт “Равликова ферма”, де дізнались всі аспекти вирощування, утримання та догляду за равликами, прорахували собівартість запуску ферми, створили маркетинговий і план продажів готової продукції.

 • Позаурочні активності

  Важливою складовою навчання в КМDШ є розвинена культура позаурочних активностей, які спрямовані на самовдосконалення, формування лідерських якостей, всебічного розвитку дитини. Активно розвивається учнівське самоврядування. Всебічно заохочується та підтримується долучення до волонтерських ініціатив.

Старша школа

Задача старшої школи – підготувати дитину до викликів сучасного світу. Підготовка до НМТ, вступу та навчання у найкращих закладах вищої освіти України та світу, взаємодія у суспільстві, професійна діяльність

 • Поглиблене вивчення базових предметів

 • Самостійний/індивідуальний вибір додаткових курсів за напрямом майбутнього навчання в обраному закладі вищої освіти

 • Вдосконалення навичок аргументації в широкому колі питань, впевнене володіння англійською мовою, усвідомлене усне та письмове висловлювання

 • Формування власного академічного портфоліо досягнень, наукових та соціальних проєктів

 • Проєкти соціальної відповідальності та волонтерство

 • Патріотичне виховання

 • Робота шкільного парламенту

Компетентності, що здобуваються

 • вміння логічно та критично мислити

 • застосування знань з природничих наук та технологій у реальному житті

 • впевнене володіння інформаційно-цифровими технологіями

 • свідоме застосування емоційного інтелекту та здатність обґрунтовувати власну позицію

Де знаходиться школа?

м.Київ, вул. Жилянська, 38

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: